29. Hitler-citat som "bevis" för förintelsen

I brist på andra bevis för det miljonfaldiga judemordet anför de utrotningstroende citat från Hitler och andra nazipampar, som hotade judarna med förintelse. I sista kapitlet, andra volymen av Mein Kampf heter det:

Hade man i början av kriget och under kriget en gång hållit tolv eller femton tusen av dessa hebreiska folkfördärvare så under giftgas som hundratusentals av våra allra bästa tyska arbetare ur alla samhällslager och yrken måste utstå i fält, så hade miljonoffret vid fronten inte varit förgäves.

Förvisso en ödesdiger hotelse! Dock visar det sammanhang där detta står, liksom att oskadliggöra tolv till femton tusen, att Hitler här inte framställde det som önskvärt att utrota judarna i sin helhet, utan endast att likvidera de marxistiska ledarna (faktiskt ofta judar), som enligt hans uppfattning bar skulden för Tysklands nederlag i första världskriget (dolkstötslegenden).

I knappast någon historiebok saknas väl hänvisning till det Hitler-tal av den 30 januari 1939, där diktatorn förklarade:

Om det skulle lyckas den internationella finansjudendomen inom och utom Europa att störta folken i ännu ett världskrig, så blev resultatet härav inte att hela Jorden bolsjeviserades och därmed judendomen segrade, utan att den judiska rasen i Europa förintades.

Detta är otvivelaktigt ett klart hot om förintelse. Dock måste man betänka att ett krigiskt språkbruk var typiskt för nazirörelsen, som från första början måste hävda sig mot den yttersta vänstern. Ord som "förstöra" och "förinta" kom gärna över nationalsocialisternas läppar. Motsvarande citat finns det också massvis av från den allierade sidan. Så sade Churchill samma dag som britterna förklarade krig, att målet för kriget var "Tysklands förintelse". Ingen trodde väl att Churchill hade för avsikt att fysiskt utrota det tyska folket. I krig är dylika blodtörstiga yttranden rätt vanliga.

När de utrotningstroende uppfattar sådana citat som bevis för förintelsen, hamnar de i en absolut olöslig motsägelse. Frågar man dem, varför det inte finns några dokument om folkmordet och inga massgravar med förintelsens offer, så svarar de att tyskarna hade velat dölja brottet för världen och därför dels avstått från att upprätta några dokument, dels skaffat undan alla liken efter offren. Men enligt samma utrotningstroende skulle naziledarna ogenerat ha basunerat ut sina folkmordsplaner för världen!


Next Chapter
Previous Chapter
Back to Table of Content
Back to Archive